Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

ourbalticsea.com

ourbalticsea.com

 

Our Baltic Sea Media Project

Under tio år har Folke Rydén och Mattias Klum filmat hav och människor i och runt Östersjön. Resultatet är sju filmer som alla har målet att engagera fler i arbetet med att rädda vårt närmsta hav. Jag har designat projektets nya logotype och byggt webbplatsen ourbalticsea.com på plattformen Squarespace

 
acr-sweden.se

acr-sweden.se

matsfredrikson.se

matsfredrikson.se