Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

mooretobe.com

mooretobe.com

 

Anna Moore

Artistcoachen Anna Moore är ett starkt varumärke i sig. Jag förstärkte det ytterligare genom designa om mooretobe.com och då verkligen sätta Anna i centrum. Följsam förstås, och med plats för hennes och Sofia Liljas podcast plus fina omdömen från svenska toppartister.

 
kristianpetri.se

kristianpetri.se

kelperna.se

kelperna.se