Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

lindbergstenberg.se

lindbergstenberg.se

 

Lindberg Stenberg Arkitekter

Arkitektbyråns webbplats var föråldrad och speglade inte kontorets kompetens. Dessutom fungerade den inte alls i mobilen. Jag designade en ny, responsiv webb med Flama, ett typsnitt som är stramt men varmt. Och i det nya arkivet, som sorterar byggnader efter årtal, status och typ, kan alla nu enkelt hitta relevanta projekt. Dessutom ny logotype i kort och lång form. 

 
hoppomlivet.nu

hoppomlivet.nu

pj-adventures.com

pj-adventures.com