Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

acr-sweden.se

acr-sweden.se

 

ACR

ACR driver flygtrafikledning vid 14 svenska flygplatser. Målet är att få flygplatser i hela Europa att blomstra. Under 2017 ersatte jag den tidigare webbplatsen i Wordpress med en ny, mer modern och enklare webbplats byggd på plattformen Squarespace. Uppdraget omfattade det mesta, från informationsarkitektur, copy och bildbehandling till kod i CSS och Javascript.

 
happies.se

happies.se

ourbalticsea.com

ourbalticsea.com