Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

Vi i villa

Vi i villa

 

Vi i villa

Designkoncept för Vi i Villa. Typsnitt: Guardian och Publico Banner. 

 
vi-i-villa_1.jpg
vi-i-villa_2.jpg
vi-i-villa_3.jpg
vi-i-villa_4.jpg
 

Fler sidor från det här projektet finns på Flickr

Hotellrevyn

Hotellrevyn

Bike

Bike