Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

Bonnier Annual Review

Bonnier Annual Review

 

Bonnier Annual Review

Under tre år designade och producerade jag Bonniers årsberättelser. Dels i en tryckt version, dels som en app för iPad.

 
bonnier_annual_review_1.jpg
bonnier_annual_review_2.jpg
TCO-tidningen

TCO-tidningen