Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

Bike

Bike

 

Redesign och redaktionellt koncept för tidningen Bike.
Typsnitt: Benton Sans, Bodoni Poster, Caslon Book och Hermes.

 
tidningen_bike_1.jpg
tidningen_bike_2.jpg
tidningen_bike_3.jpg
tidningen_bike_4.jpg
 

Fler sidor från det här projektet finns på Flickr

Vi i villa

Vi i villa

Lärarnas tidning

Lärarnas tidning